Conversieverbetering met multivariate test

Multi variatie test
Multi variatie test

Een multivariate test geeft u voorspellende informatie over het effect van complexe aanpassingen aan uw website. U kunt met deze testopzet het effect onderzoeken van wijzigingen in kopteksten, afbeeldingen of  "call to action" op meerdere pagina's. Het product is een zeer betrouwbare voorspelling van het effect van een aanpassing. U weet zo zeker dat u de beste keuze maakt.

Wat is een multivariate test?

Een multivariate test maakt het mogelijk om bijvoorbeeld "header A" te combineren met "afbeelding B" en "call to action C". U krijgt hiermee inzicht in de invloed van de verschillende elementen (hoofdeffecten) en ook in de gecombineerde invloed van elementen op elkaar (interactie-effecten).

Een multivariate test geeft u informatie over de grootte van de verschillende effecten en hun onderlinge samenhang, maar is alleen geschikt voor websites site met relatief veel traffic en conversies. Voor websites met minder traffic is AB testing geschikter.

Begrijpelijke rapportage van uw multivariate test

Na afronding van het online experiment ontvangt u van ons een begrijpelijke, leesbare rapportage met daarin concrete aanbevelingen voor verbetering. U weet na afloop met een zekerheid van meer dan 85% wat de optimale keuze voor uw site is.

Maak een afspraak!

Wilt u meer informatie over online experimenten en multivariate tests? Maak dan een vrijblijvend een afspraak.